New Public Management er en styringsideologi, der hviler på to søjler Uvidenhed og Kontrol:

I den Offentlige Sektor fortrænges ledere og chefer med konkret indsigt i deres fag af sagligt uvidende ‘generalister’. Idealet om professionalisme erstattes af idealer om perfekte planer, strukturer, processer og styring. Resultatet er at form erstatter indhold. Floskler erstatter fagsprog. Måling erstatter indsigt. Kontrol erstatter tillid.

Siden 2007 har OSBF opbygget netværk og skabt et alternativ til uvidenhedsledelse:

Viden og erfaring skal tilbage i front og på toppen. Ingen ledelse uden konkret professionel indsigt og demonstreret evne.

NPM-idealerne og -sproget fordummer ledere og chefer, underminerer forholdet mellem ledere og medarbejdere, kvæler arbejdsglæden, erstatter kerneydelser med tom administration, og gør ansvarsplacering til et albansk pyramidespil og politikerne til sagsbehandlere.

Nu er tiden moden til at pløje New Public Management ned og plante Professionsledelse.

Kom og vær med!